Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp trước đây là Liên Hiệp Nông trường Cao su Đồng Nai được thành lập năm 1978 theo Quyết định số 818/QĐ.UBT ngày 30/06/1978 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở tiếp quản và xây dựng lại các đồn điền cao su trong tỉnh ngoài phạm vi quản lý của Công ty Cao su Đồng Nai thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam. 

Công ty mong muốn hợp tác liên doanh với các đơn vị trong nước và nước ngoài để mở rộng và phát triển.


 

Tên công ty

 

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp
Industrial Rubber Co.,Ltd.


 

Tên người đại diện

 

Giám đốc : Mr. Nguyễn Đăng Tấn
Director : Mr. Nguyen Dang Tan


 

Mô tả kinh doanh

 

a)      Trồng cây cao su: Sản xuất giống, trồng và chăm sóc cây cao su. Khai thác, sơ chế mủ tờ xông khói (RSS), cao su Crêpes.

b)      Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Kinh doanh sản phẩm và gỗ cao su.

c)      Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn sản phẩm (mủ) cao su.

d)     Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm lien quan: Bán buôn củi cao su.

e)      Hoạt động chuyên môn, khoa hoc và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Dịch vụ tư vấn phát triển cao su dân doanh.

f)       Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư.

g)      Chăn nuôi lợn: (Không chăn nuôi tại chủ sở)

h)      Chăn nuôi gia cầm: (Không chăn nuôi tại chủ sở)

i)        Chăn nuôi khác: (Không chăn nuôi tại chủ sở)

j)        Hoạt động dịch vụ chăn nuôi: (Không hoạt động tại chủ sở)

k)      Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp: (Không hoạt động tại chủ sở)

l)        Hoạt động dịch vụ trồng trọt: (Không hoạt động tại chủ sở)

m)    Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống: bán buôn nông sản (đối với hạt điều và bông vải phải thực hiện theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của thủ tướng Chính phủ). Bán buôn động vật sống (trừ động vật hoang dã).

n)      Trồng rừng và chăm sóc rừng: (Không hoạt động tại chủ sở)

o)      Khai thác gỗ: ( chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác), (không chứa gỗ tròn tại chủ sở).

p)      Khai thác lâm sản khác trừ gỗ: ( chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác).

q)      Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp: (Không hoạt động tại chủ sở)


 

Sản phẩm

 

- Mủ tờ xông khói (RSS)
- Mủ crêpes


 

Địa chỉ

 

Số 14 đường 21 tháng 4, Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Đồng Nai 061


 

Số điện thoại

 

84-0251-3721199


 

Số FAX

 

84-0251-3721199


 

Email

 

info@donarubber.com.vn


 

Trang web

 

http://www.donarubber.com.vn


 

Ngày thành lập

 

1978


 

Vốn

 

175.000.000.000đ


 

Công ty mẹ

 

Tổng Công Ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai

 

Liên hệ với chúng tôi