Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp trước đây là Liên Hiệp Nông trường Cao su Đồng Nai được thành lập năm 1978 theo Quyết định số 818/QĐ.UBT ngày 30/06/1978 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở tiếp quản và xây dựng lại các đồn điền cao su trong tỉnh ngoài phạm vi quản lý của Công ty Cao su Đồng Nai thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

 

Tin mới
Sản phẩm đặc trưng
Giá cao su

Thị trường VN: SVR CV50, CV60, L, 3L, SVR 5, 10, 20, RSS1 , 3 ...

Thị trường TG: SMR CV, L, 5, 10, 20 ...

Giá Vàng
Ngoại tệMua vàoBán ra
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
18K23.96525.465
24K32.61633.416
SJC10c36.40036.600
SJC1c36.40036.630
SJC99.9932.95033.750
SJC99.99N33.45033.750
Giá vàng Hà Nội
SJC36.40036.620
Giá vàng Nha Trang
SJC36.40036.620
Tỷ giá thị trường 12/07/2024
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD21,11521,195
SGD16,74117,024
RUB603623
JPY207209
HKD2,7082,752
GBP35,15135,516
Thời tiết
Địa danhHôm nayNgày mai
TP.Hồ Chí Minh27-3627-36
Hà Nội27-3627-36
Đà Nẵng27-3727-36
Cần Thơ26-3526-36
Nha Trang27-3427-35
Hải Phòng25-3325-33