VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP

Văn bản triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước .pdf