Xuất khẩu cao su tiếp tục gặp khó

4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu cao su giảm 17,9% về khối lượng và giảm 38,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

VOV.VN -4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu cao su giảm 17,9% về khối lượng và giảm 38,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

 

 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khối lượng xuất khẩu cao su tháng 4 ước đạt 38.000 tấn với giá trị 74 triệu USD. Tính chung 4 tháng, xuất khẩu cao su đạt 189.000 tấn với giá trị đạt 378 triệu USD, giảm 17,9% về khối lượng và giảm 38,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2014 đạt 2.010 USD/tấn, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, Trung Quốc giảm 37,5% về khối lượng và giảm 53,96% về giá trị; Malaysia giảm 29,23% về khối lượng và giảm 49,6% về giá trị.

Thị trường Hà Lan có tốc độ tăng nhanh nhất, gấp hơn 6 lần so với 3 tháng đầu năm 2013.

Năm 2014, dự báo thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên vẫn chưa có nhiều dấu hiệu hồi phục do cung đã vượt cầu. Tình trạng này kéo dài từ năm 2013, giá mủ sụt khoảng 15% so với năm 2012, chỉ còn 50 triệu đồng/tấn./.