Đội Cao Su Tân Định

Đội trưởng: Phạm Ngọc Bình

Địa chỉ: xã Xuân Định, huyện Xuân Lôc, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:

Lĩnh vực hoạt động: trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ tờ xông khói với diện tích toàn Đội  là 258 ha, có một xưởng chế biến mủ tờ (RSS) với công suất 7 tấn/ngày, nằm trên địa bàn 3 xã Xuân Tân, Hàng Gòn (Thị xã Long Khánh) và xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc) tỉnh Đồng Nai.