Đội Cao Su Xuân Lộc

Đội trưởng: Trần Thành Hảo

Địa chỉ: xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lôc, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:

Lĩnh vực hoạt động: trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su, với diện tích toàn đối là 410 ha nằm trên địa bàn 2 xã Xuân Tân, Xuân Hưng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.