Đội Cao Su Xuân Hòa

Đội trưởng: Lê Văn Hùng

Địa chỉ: xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lôc, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:

Lĩnh vực hoạt động: trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su, với diện tích toàn đối là 210 ha nằm trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.