Vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hội nghị Người Lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2014 đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng cho 2 năm cuối trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Tổng kết hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận đã có những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt và tâm huyết về việc nâng cao hiệu quả SXKD, chăm lo đời sống người lao động, giữ gìn giá trị truyền thống - vì sự phát triển bền vững của VRG.

Trong 2 năm vừa qua, để đạt được những kết quả thông qua các chỉ tiêu như trong báo cáo, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn: khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp rất lớn. Và ngành cao su chúng ta đã đối mặt với rất nhiều thách thức: Thời tiết khí hậu bất lợi, Tây Nguyên mưa nhiềucây bị bệnh phấn trắng nặng nề, miền núi phía Bắc rét đậm, miền Trung đối mặt nhiều cơn bão dữ - đã làm giảm chất lượng và năng suất vườn cây. Ngoài ra, một số cơ chế chính sách về đất đai trong nước và ở nước ngoài vẫn còn bất cập, khó thực hiện (Lào và Kampuchia dừng phát triển các dự án trồng cao su). Điều đó đã ảnh hưởng đến qui mô và tốc độ đầu tư của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta khẳng định có sự quan tâm rất lớn của các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Tập đoàn Cao su, có sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ ngành và các địa phương. Bên cạnh đó, ngành chúng ta còn có bề dày lịch sử với những truyền thống tốt đẹp mà hiếm có ngành nào có được. Đó là hành trang quan trọng giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ 2 năm vừa qua và những năm sắp tới.

Nhờ vậy, chúng ta đã vượt lên những khó khăn thử thách để đạt được kết quả khả quan: Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ bảo đảm phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng (tất nhiên tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp không thể bằng tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và dịch vụ). Trong 2 năm qua, chúng ta có tốc độ tái canh trồng mới cao su trên 83.000 ha, đảm bảo việc làm cho gần 130.000 CNLĐ. Tại Hội nghị tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước vừa qua, Chính Phủ đã đánh giá cao và biểu dương Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Viettel và Tập đoàn Cao su. Chúng ta không chỉ được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động trong kinh tế, mà còn làm tốt công tác quốc phòng, an sinh xã hội.

Để đạt được kết quả to lớn trong thời gian qua, tại hội nghị này tôi đại diện Lãnh đạo ngành và toàn thể CBCNLĐ, xin chân thành cảm ơn: lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và các địa phương, lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa đã quan tâm ủng hộ. Mong rằng, ngành cao su sẽ tiếp tục nhận được sự đồng thuận và giúp đỡ trên chặng đường sắp tới. Tại hội nghị này, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể CBCNLD các đơn vị đã tích cực phấn đấu cùng với lãnh đạo ngành vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành thành nhiệm vụ được giao.

·         Một số vấn đề cần lưu ý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, với những bất cập về chính sách đất đai như đã trình bày, chúng ta đã báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành (có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự) xin điều chỉnh mục tiêu tổng diện tích cao su của Tập đoàn đến năm 2015 sẽ là 420 – 430 ngàn ha. Ngược lại, chúng ta sẽ tích cực thâm canh để tăng năng suất và hiệu quả.

Hội nghị lần này là Hội nghị Đại biểu Người Lao động, có nhiều đại diện trực tiếp CNLĐ ở các đơn vị được bầu đi dự. Các đại biểu sẽ lắng nghe và đánh giá chủ trương đường lối của Tập đoàn 2 năm qua và đặc biệt 2 năm tới. Hội nghị này rất có ý nghĩa trong công tác quản lý, mang tính quyết định cho 2 năm cuối của kế hoạnh 5 năm (2011-2015). Dự báo năm 2014 vẫn còn rất nhiều khó khăn. Khó nhất là nguồn cung cao su lớn hơn cầu. Do vậy, để đạt hiệu quả như mong muốn, chúng ta cần lưu ý thực hiện tốt nhất các giải pháp:

- Về nông nghiệp, tuy vừa qua có những cái tốt nhưng vẫn còn một số lĩnh vực cần lưu ý trong công tác tái canh - trồng mới, công tác giống, bón phân, quản lý bảo vệ thực vật, kể cả qui trình kỹ thuật vẫn phải tiếp tục bổ sung yếu tố kỹ thuật để làm thế nào tốt hơn nữa.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm và thị trường cũng bộc lộ nhiều bất cập. Các công ty ở miền Đông có truyền thống và có thương hiệu nên lượng khách hàng tương đối ổn định. Nhưng nếu giá cao su không tốt chúng ta sẽ vô cùng khó khăn, nhất là khu vực Tây Nguyên, miền Trung. Sản phẩm của chúng ta đã có thương hiệu nên giá tiêu thụ cũng tương đương một số nước. Nhưng với cao su tiểu điền, chưa có đầu mối quản lý, chất lượng và thương hiệu cũng chưa cao, nên dẫn đến sự cạnh tranh. Tập đoàn với vai trò dẫn dắt, định hướng hỗ trợ, nền cần hướng đến việc kiến tạo một đầu mối quản lý chất lượng và tìm kiếm mở rộng thị trường, hạn chế việc cạnh tranh ép giá.

- Công tác quản lý cán bộ và đào tạo vẫn còn bất cập. Chúng ta chưa có cơ chế phát triển nhân tài để bổ sung nguồn cán bộ các cấp, từ nông trường đến công ty, chủ yếu chỉ qua mối quan hệ. Sắp tới, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ, quan tâm công tác qui hoạch cán bộ, mạnh dạn luân chuyển cán bộ, tách vai trò quản trị và vai trò điều hành trong quản lý cán bộ.

- Về trách nhiệm người đứng đầu theo như NQ TW 3, có một số đơn vị làm rất tốt nhưng vẫn còn một số đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm - vẫn còn có nơi có đơn thư tố cáo khiếu nại. Người đứng đầu có vai trò rất lớn, kể cả trong trách nhiệm công tác, trong sinh hoạt và các mối quan hệ. Nếu đơn vị nào có đơn thư tố cáo khiếu nại và kiểm tra có vấn đề, sẽ  bị xử lý.

- Về công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin rộng rãi đến toàn thể công nhân vẫn còn hạn chế, dẫn đến một số CBCNV chưa nhận thức và chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin trong đơn vị, trong ngành. Cần làm tốt hơn nữa, phải để người lao động hiểu và chia sẻ những bất lợi cũng như thuận lợi, để đãm bảo công tác vận động quần chúng.

·         Tập trung các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả đầu tư

- Quản lý chặt chẽ đất đai theo đúng qui định Nhà nước và phát huy hiệu quả đất đai đang quản lý. Về tổng diện tích chúng ta sẽ dừng ở mức độ từ 420 – 430 ngàn ha. Diện tích không tăng nhưng chúng ta phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng, bằng các biện pháp kỹ thuật, tập trung vào công tác bón phân, bảo vệ thực vật, cần thâm canh, thanh lý vườn cây không hiệu quả và trồng lại giống mới - tránh tình trạng diện tích lớn mà hiệu quả thấp.

- Quản lý suất đầu tư thật chặt chẽ. Hiện nay suất đầu tư ở một số đơn vị là quá cao (tôi dùng từ quá cao, chứ không phải cao!). Đó là vấn đề đáng lo lắng. Với giá bán như hiện nay, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế, mặc dù Tập đoàn được đánh giá cao trong đóng góp về công tác quốc phòng, an sinh xã hội và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, nhưng cái mà chúng ta không thể thoát ly chính là hiệu quả kinh tế. Đó là yếu tố hàng đầu, còn các vấn đề kia là trách nhiệm. Tôi mong muốn các đồng chí quản lý đầu tư và suất đầu tư phải hết sức làm cho tốt.

- Phải công khai minh bạch tất cả các yếu tố quản lý. Hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến qui trình quản trị doanh nghiệp. Yêu cầu dân chủ hóa, tránh tình trạng không minh bạch, dẫn đến nghi ngờ. Hiện nay chúng ta cũng đã có một số công ty lên sàn chứng khoán, càng minh bạch càng tạo được lòng tin.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Tôi mong muốn có sự hợp tác tốt hơn giữa các đơn vị với Ban quản lý Kỹ thuật và Viện nghiên cứu cao su.

- Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định 38/QĐ-TTg mà Thủ tướng đã phê duyệt. Theo đó, Tập đoàn được duy trì 22 công ty TNHH MTV cao su, nhưng Tập đoàn đã chủ động đề xuất từ đây đến 2015 sẽ tiếp tục cổ phần hóa 4 đơn vị ở miền Đông.

- Tiếp tục đẩy mạnh vấn đề thoái vốn tại các công ty ngoài ngành sản xuất chính theo phương án đã được Bộ Nông nghiệp phê duyệt và chỉ đạo các đơn vị thành viên tái cơ cấu theo dự án đã được phê duyệt.           

·         Chăm lo đời sống người lao động, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống.

Với những dự báo trong 2 năm sắp tới sẽ còn rất nhiều khó khăn, Tập đoàn chấp nhận giảm lợi nhuận, giảm nộp ngân sách, thậm chí dừng một số lĩnh vực đầu tư, nhưng vẫn phải cố gắng đảm bảo ổn định đời sống cho gần 130.000 CNLĐ, bên cạnh đó còn có gia thuộc ăn theo, tổng cộng nửa triệu người.

Ngoài ra, chúng ta vẫn tiếp tục tham gia các chính sách xã hội khác, như hỗ trợ 4 huyện nghèo trong chương trình 30A của Chính Phủ. Năm 2014 sẽ hỗ trợ một công trình ở Trường Sa. Và tiếp tục chung tay cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống ngành, nên chúng ta sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung và sẽ thực hiện một số hoạt động hướng đến Ngày Truyền thống: Mở cuộc thi tìm hiểu về 85 năm Ngày truyền thống. Thực hiện các dĩa hát về ngành để phổ biến đến cơ sở. Tổ chức tuyên dương các gia đình tiêu biểu có 3 thế hệ làm công nhân cao su. Tổ chức trao Giải thường Cao su VN dành cho các cá nhân có công đóng góp cho ngành. Tập trung bổ sung quyển Sử và tiếp tục thực hiện Bộ phim tư liệu lịch sử phần đầu (thời kỳ mới thành lập đồn điền đến giai đoạn xây dựng các nông trường quốc doanh, các công ty cao su sau ngày giải phóng).

Ngành cao su đã có quá trình hình thành và phát triển hơn một thế kỷ. Rải rác có một số đơn vị đã xây dựng Phòng Truyền thống nhưng Tập đoàn chưa có Nhà Truyền thống toàn ngành. Thâm tâm lãnh đạo ngành cảm thấy chúng ta vẫn còn nợ người công nhân. Trong kế hoạch tuyên truyền của Tập đoàn, chúng ta đã đề cập đến vấn đề này. Sắp tới chúng ta sẽ thực hiện Nhà Truyền thống để kịp tập họp hiện vật, tư liệu. ghi nhận hình ảnh những nhân vật lịch sử… Ngoài ra sẽ tìm một địa điểm thích hợp ở miền Đông Nam bộ để lập Làng truyền thống công nhân cao su. Cần tiếp cận ngay các các bộ lão thành, công nhân hưu trí là những chứng nhân lịch sử, nếu chúng ta không làm kịp sẽ có tội với các thế hệ sau này. Cũng lưu ý các đơn vị: cần sưu tập tư liệu, gìn giữ những kỷ vật trong quá trình xây dựng và phát triển.

Tiếp tục xây dựng quỹ học bổng con em cao su và hoàn thành ký túc xá con em công nhân cao su ở làng đại học Thủ Đức.

Sang năm 2015, chúng ta cũng sẽ có những hoạt động kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển ngành, tổ chức vào dịp lễ 30/4 thống nhất Tổ quốc .

Ngoài ra Tập đoàn cũng tiếp tục cùng với các địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn cây cao su đứng chân.

Để đạt được các con số kết quả của năm 2013 là cả một quá trình phấn đấu gian nan. Dự báo tình hình thị trường và giá bán cao su năm 2014 và 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn, ngành cao su còn phải đối mặt với những thử thách. Sự đồng thuận cao trong nội bộ sẽ là động lực làm tăng thêm sự đoàn kết, đồng lòng cùng vượt qua khó khăn. Tại hội nghị này, chúng ta quyết tâm cùng nhau xây dựng ngành cao su phát triển bền vững. Chúng ta cùng bắt tay hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Hội nghị và các điều khoản đã ký kết.

 
(Q.L ghi)