LỄ KHAI THÁC MỦ ĐẦU TIÊN CỦA CTCP QUASA GERUCO TẠI TỈNH SAVANNAKHET - TRUNG LÀO