BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CÔNG NGHIỆP