THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CÔNG NGHIỆP